Edubedrijf initieert en coördineert (voortgezet-, basis- en beroeps-) onderwijs projecten voor diverse opdrachtgevers in de provincie Zeeland en omstreken. We werken graag vraag gericht, op diverse manieren:

bijzondere groenten hof welgelegenIndien een bedrijf/organisatie graag ‘iets wil met educatie’, zullen we in overleg de mogelijkheden bespreken. Een voorbeeld hiervan is ‘Smaakonderwijs Zeeland’. Doordat bleek dat leerlingen die een biologisch bedrijf bezochten van tevoren erg weinig wisten, hebben we lesmateriaal ontwikkeld (groep 7 Basisonderwijs, andere doelgroepen zullen wellicht volgen) om ze in de klas voorafgaande aan het bezoek al wat basiskennis bij te brengen op een interactieve manier.

Indien een school aangeeft behoefte te hebben aan een project over een actueel onderwerp waar nog geen lesmiddelen voor beschikbaar zijn, gaan we op zoek naar financiële middelen om dit project aan te kunnen bieden. Op deze manier is ‘Scholen voor Duurzaamheid krimpprovincie’ ontstaan, na vraag van diverse docenten om hun leerlingen bewustwording bij te brengen van de verandering van leefbaarheid in hun regio als gevolg van bevolkingskrimp.Opdrachtgevers horen op hun beurt graag hoe scholieren omgaan met de gevolgen van krimp en welke ideeën ze hierover hebben.MZR2010 083

Omdat er in Zeeland nu en in de toekomst een tekort is aan technisch opgeleid personeel, maakt Edubedrijf zich sterk hier wat aan  bij te dragen. Een voorbeeld hiervan is het solar evenement Mini Zonnebootrace (basisonderwijs)/ Solar Olympics (voortgezet onderwijs). Leerlingen van groep 7/8 krijgen een gastles van een elektrotechnisch bedrijf uit de buurt waarna ze een mini bootje bouwen dat vaart op zonne-energie. Middelbare scholieren ontwerpen zelf een werkstuk dat werkt/draait op een zonnepaneel. Door leerlingen op een leuke manier bezig te laten zijn met techniek, vergroten we de kans dat ze in een technisch beroep zullen eindigen in de toekomst.

Wilt u op de hoogte blijven van VO-aanbod? Schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief die 2 of 3x per jaar verschijnt.